انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:

a – c

 لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

 ناتوان

 incapable

 powerful

 قادر

 able

 معمولی

 ordinary

 unusual

 غیر عادی

 abnormal

حمایت کردن

support

eradicate

از میان بردن

 abolish

دقیقاً، صریحاً

precisely

near

حدود

about

زیر

below

over

بالای

 above

متواضع

courteous

sudden

بی نزاکت

abrupt

حاضر

present

away

غایب

absent

کمیابی

 scarcity

 plenty

فراوانی

abundance

مجازاً

virtually

really

واقعاً، دقیقاً

actually

کم

inadequate

enough

کافی

adequate

متنفر بودن

despise

worship

پرستش کردن

adore

پنهان کردن

 conceal

announce

آگهی کردن

advertise

آرام

peaceful

attacking

متجاوز

 aggressive

مخاالفت کردن

oppose

help

 کمک کردن

aid

دلگرم کننده

encouraging

fearful

هشدار دهنده،

alarming

قطعاً

certainly

nearly

تقریباً

almost

 نگه داشتن

conserve

 change

 تغییر دادن

 alter

عادی

ordinary

astonishing

متحیر کننده

amazing

 ناامیدی،   بی میلی

 disappointment

desire

 آرزو ، میل

ambition

 خصمانه

hostile

friendly

دوستانه

amicable

خشنودی

 satisfaction

vexation

آزار، اذیت

annoyance

استفاده نکردن

disuse

use

به کار بردن

apply

 جدا شدن

 depart

 draw near

 نزدیک شدن

 approach

قطعاً

certainly

nearly

تقریباً

approximately

 رها کردن

release

capture

دستگیر کردن

arrest

 فروتن

modest

proud

 مغرور

arrogant

واقعی

real

unnatural

ساختگی

artificial

جدا کردن

disperse

collect

جمع شدن

assemble

دفاع کردن

defend

assault

حمله کردن

attack

کوتاهی کردن

fail

try

سعی  کردن

attempt

کم کردن

decrease

increase

 زیاد کردن

augment

 جستجو کردن

 seek

 abondon

 اجتناب کردن

 avoid

نادان

 ignorant

 concious

 مطلع، آگاه

 aware

ستودن

praise

abuse

غیبت کردن

backbite

با تقوی

virtuous

wicked

بد، زشت

bad

انسانیت

humanity

cruelty

وحشیگری

barbarity

پوشیده

clothed

naked

لخت، عریان

bare

پرثمر

frtile

 sterile

 لم یزرع

barren

درستکار

 honourable

mean

پست

base

 صلح

 peace

 war

 جنگ، نبرد

 battle

انداختن

 drop

carry

 تحمل کردن

 bear

زشت

 ugly

fair

زیبا

beautiful

پایان دادن

end

start

شروع کردن

begin

بالای

above

under

 زیر

below

ضرر، زیان

loss

prfit

سود، نفع

benefit

سرسخت

 hard

kind

نیکخواه

benevolent

کوچک

small

large

بزرگ

big

باز کردن

 loose

tie

بستن

bind

شیرین

sweet

sour

 تلخ

bitter

 ستودن

praise

condemn

سرزنش کردن

blame

پر

full

empty

خالی

blank

محترم شمردن

 honour

reproach

سرزنش کردن

blemish

فاسد شدن

decay

flower

شکوفه کردن

bloom

 ترسو

 timid

 brave

 شجاع

 bold

آزادی

freedom

 slavery

بردگی

bondage

خوشحال کردن

please

tire

خسته کردن

bore

قرض دادن

lend

take

قرض گرفتن

borrow

هیچ کدام

neither

 the two

هر دو

both

بالا

top

base

ته، کف

bottom

ترسو

timid

courageous

شجاع

 brave

اصلاح کردن

mend

tear

شکستن

break

افزایش

amplification

summary

کوتاه

brief

 بی فروغ

dull

shining

 درخشان

bright

مرکز

centre

 edge

لبه، کناره

brim

باریک

narrow

wide

عریض

broad

نامهربان

unkind

kind

برادرانه

brotherly

خاموش کردن

extinguish

blaze

سوزاندن

burn

آزاد

free

engaged

مشغول

busy

فروختن

sell

purchase

خریدن

buy

شاهراه اصلی

highway

sidepath

گذرگاه فرعی

bypath

ناتوانی

inability

ability

توانایی

capability

آزادی

freedom

slavery

اسارت

captivity

آزاد کردن

release

 arrest

گرفتار کردن

capture

کوتاهی کردن

neglect

regard

 توجه کردن

 care

بی توجه

careless

attentive

مراقب

careful

مرتب، منظم

regular

occasional

اتفاقی

casual

از دست دادن

miss

 take

گرفتن

catch

بی توجه

careless

careful

مراقب، محتاط

cautious

شروع کردن

 start

 stop

 بند آمدن

 cease

عدم اطمینان

uncertainty

surety

اطمینان

certainty

 تغییر ناپذیر

 changeable

invariable

تغییر ناپذیر

changeless

تبرئه کردن

 clear

 accuse

متهم کردن

charge

دفع کردن

repulse

 fascinate

مجذوب کردن

charm

گران، عزیز

 dear

inexpensive

 ارزان

cheap

راهنمایی کردن

guide

deceive

گول زدن

cheat

ناراحت

dull

glad

بشاش

cheerful

کثیف

dirty

neat

تمیز، پاک

clean

کودن، احمق

stupid

ingenious

 زرنگ

clever

باز کردن

open

shut

بستن

close

تصفیه شده

refined

impure

زبر، خشن

coarse

مرغ

 hen

rooster

خروس

cock

پخش کردن

scatter

gather

جمع آوری کردن

collect

صلح و آرامش

peace

war

جنگ و نزاع

combat

دردسر

trouble

relief

راحتی

comfort

خصوصی

private

 general

معمولی

common

شادی کردن

rejoice

lament

شکایت کردن

complain

سوء تفاهم

misunderstanding

 understanding

درک، فهم

comprehension

اختیاری

voluntary

obligatory

اجباری

compulsory

تسلیم شدن

surrender

defeat

غلبه کردن

conquer

نادیده گرفتن

ignore

regard

در نظر گرفتن

consider

ناراضی

dissatisfied

satisfied

راضی

contented

ناراحتی

discomfort

 comfort

راحتی

convenience

غلط

wrong

faultless

صحیح

correct

سالم

sane

mad

دیوانه

crazy

شادی کردن

rejoice

weep

گریه کردن

cry

وحشیگری

barbarity

 civilization

فرهنگ، تمدن

culture

بدتر کردن،

aggravate

 heal

معالجه کردن

cure

معمولی

common

odd

عجیب

curious

غیر عادی

unusual

usual

عادی

customary