انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:

d – f

 لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

 مرمت کردن

 repair

 spoil

 ضرر زدن، خسارت دیدن

 damage

 خشک کردن

 dry

 moisten

 مرطوب ساختن

damp

 سالم

 safe

risky

 خطرناک

dangerous

ترسو

 timid

bold

 شجاع

daring

 روشن

light

black

 تاریک، تیره

dark

 زنده

alive

lifeless

 مرده

dead

 ارزان

 cheap

costly

 گران

dear

 تولد

birth

 dying

 مرگ

death

 چشم پوشی کردن

 waive

determine

 تصمیم گرفتن

decide

 افزایش دادن

increase

lessen

 کم کردن

decrease

 جمع کردن

 add

subtract

 کم کردن

deduct

 تسریع کردن

hasten

hinder

 تأخیر کردن

delay

 جواب دادن

 answer

ask

 تقاضا کردن

demand

 رسیدن

arrive

leave

 جدا شدن

depart

 تشویق کردن

encourage

discourage

 دلتنگ کردن

depress

 بلند کردن

rise

fall

 سقوط کردن

descend

 نگه داشتن

hold

leave

 ترک کردن

desert

 امیدوار

hopeful

hopeless

 نا امید

desperate

 به وجود آوردن

create

ruin

 نابود کردن

destroy

 ضمیمه کردن

attach

separate

 جدا کردن

detach

 دوست داشتن

love

hate

 متنفر بودن

detest

 فرشته

angel

evil

 شیطان

devil

 تشابه

similarity

contrast

 اختلاف

difference

 آسان

easy

hard

 مشکل

difficult

 تمیز

clean

 filthy

 کثیف

dirty

مطبوع

pleasant

unpleasant

 نامطبوع

disagreeable

 ظاهر شدن

appear

vanish

 ناپدید شدن

disappear

 داحتی

ease

trouble

 ناراحتی

discomfort

 سلامتی

health

illness

 بیماری

disease

 دوست داشتن

love

hate

 متنفر بودن

dislike

 حفظ کردن

retain

discharge

 اخراج کردن

dismiss

 پنهان کردن

hide

show

 نشان دادن

display

 توافق

agreement

argument

 جرو بحث

dispute

 نزدیک

near

far

 دور

distant

 جمع آوری کردن

collect

divide

 توزیع کردن

distribute

 خارجی

foreign

internal

 بومی

domestic

 اعتماد کردن

trust

suspect

 شک داشتن

doubt

 هل دادن

push

draw

 کشیدن

drag

 واقعیت

reality

vision

 خواب و رویا

dream

 هشیار

alert

sleepy

 خواب آلود

drowsy

 نادان

ignorant

literate

 تحصیل کرده

educated

 رد کردن

reject

choose

 انتخاب کردن

elect

 تنزل دادن

degrade

promote

 بلند کردن

elevate

 پر

full

vacant

 خالی

empty

 مأیوس کردن

depress

cheer

 جرأت دادن

encourage

 شروع کردن

begin

finish

 پایان دادن

end

 دوست

 ally

 foe

 دشمن

enemy

 متنفر بودن

detest

like

 لذت بردن

enjoy

 کوچک

small

huge

 بزرگ

enormous

 ناقص

insufficient

sufficient

 کافی

enough

 خروج

exit

inlet

 ورود

entrance

 نابرابر

unequal

equal

 برابر

equivalent

 حقیقت

truth

mistake

 اشتباه

error

 عادی

ordinary

particular

 مخصوص

especial

 هرگز

never

always

 همیشه

ever

 محکوم ساختن

condemn

clear

 بخشیدن

excuse

 صرفه جویی کردن

save

spend

 خرج کردن

expend

 دریافت

receipt

payment

 مخارج

expense

  بی مهارت

clumsy

skilful

 ماهر

expert

 تیره کردن

obscure

illustrate

 توضیح دادن

explain

 وارد کردن

import

send

 صادر کردن

export

 محدود کردن

limit

spread

 توسعه دادن

extend

 داخلی

interior

outer

 خارجی

exterior

 عادی

ordinary

unusual

 فوق العاده

extra

 حقیقت

fact

untruth

 افسانه

fable

 دوری کردن

avoid

meet

 روبرو شدن

face

 افسانه

fiction

truth

 حقیقت

fact

 موفق شدن

succeed

fall

شکست خوردن

fail

  شجاع

brave

timid

 ترسو

faint-hearted

 غیر منصفانه

unjust

just

 منصفانه

fair

 بالا آمدن

rise

sink

 افتادن

fall

 واقعی

true

untrue

 مصنوعی

false

 ناشناخته

unknown

famed

 معروف

famous

 آهسته

slow

quick

 سریع

 fast

 شجاع

bold

timid

 ترسناک

fearful

 اولین

first

last

 نهایی

final

 شروع کردن

begin

end

 تمام کردن

finish

 تنبیه کردن

punish

pardon

 بخشیدن

forgive

 مکلف

bound

released

 آزاد

free

 کهنه

old

new

 تازه

fresh