انگلیسی مثل آب خوردن

ليست 100 فعل پركاربرد و مركب چند بخشي انگليسي
.
.
لیستی که در پایین آمده است گروهی از افعال مرکب را به همراه توضیح آن در بر می گیرد. به خاطر داشته باشید که انگلیسی زبانان در زبان محاوره ای بیشتر از افعال مرکب استفاده می کنند و افعال تک بخشی (مانند "investigate"به جای "look into" را در متن های نوشتاری مورد استفاده قرار می دهند.
.
به خاطر داشته باشید که افعال ستاره دار (*) جدا نشدنی هستند و حرف اضافه بلافاصله باید پس از بخش اصلی فعل قرار گیرد. به عنوان مثال: I called on Dan درست است نه !I called Dan on . افعالی که ستاره دار نیستند افعال جداشدنی هستند که در آنها حروف اضافه یا بلافاصله پس از فعل قرار می گیرد یا پس از مفعول جمله، به عنوان مثال: I brought the children up یا I brought up the children هر دو درست هستند.
.
نکته مهم:
به خاطر داشته باشید که در مورد افعال جداشدنی چنانچه مفعول جمله یک حرف اضافه باشد باید در بین بخش اصلی فعل و حرف اضافه قرار گیرد (I brought them up درست است نه I brought up them).
.
--------------------------
Ask out
دعوت از یک خانم یا آقا برای قرار ملاقات

===========
B
Bring about
موجب شدن

Bring up
1- تربیت بچه ها ۲- مطرح کردن یک موضوع
===========
C
Call back
جواب تماس تلفنی کسی را دادن

Call in
دعوت برای حضور در یک محل رسمی برای امری خاص

Call off
لغو کردن

Call on*
1-ملاقات کردن 2-در کلاس درس از شاگرد سؤال پرسیدن

Call up
تماس تلفنی برقرار کردن

Catch up (with)*
به سطح کسی رسیدن

Check in*
در هتل ثبت اطلاعات کردن

Check into*
تحقیق کردن

Check out
1- از کتابخانه کتاب گرفتن ۲- تحقیق کردن

Cheer up
شاد کردن یا بخشیدن حسی خوب به کسی یا گروهی از افراد

Clean up
تمیز و مرتب کردن

Come across*
یافتن شانس انجام کاری

Cross out
خط زدن

Cut out
کار آزار دهنده ای را متوقف کردن
===========
D
Do over
تکرار کردن

Drop by*
سرزدن

Drop in (on)*
سرزدن

Drop off
چیزی یا کسی را در محلی گذاشتن

Drop out (of)*
ترک درس و مدرسه کردن

===========
F
Figure out
یافتن پاسخ منطقی برای یک سؤال یا مسئله

Fill out
فرمی را تکمیل کردن

Find out
پی بردن به اطلاعات
Get along (with)*
یک رابطه خوب داشتن

Get back (from)
1- از جایی برگشتن ۲- دوباره دریافت کردن

Get in, get into*
1- داخل ماشین شدن ۲- وارد شده یا رسیدن به یک محل

Get off*
از یک وسیله نقلیه خارج شدن یا پیاده شدن

Get on*
ورود به یک وسیله نقلیه

Get out of*
1- از یک وسیله نقلیه خارج شدن ۲- از یک عمل ناخوشایند جلوگیری کردن

Get over*
بهبود یافتن از بیماری

Get through*
خاتمه دادن

Get up*
از روی تخت یا صندلی بلند شدن

Give back
چیزی راب ه کسی بازگرداندن

Give up
انجام کاری را متوقف کردن

Go over*
مرور یا کنترل کردن

Grow up*
رشد سنی کردن و به بلوغ رسیدن

===========
H
Hand in
تکلیف درسی را تحویل استاد دادن

Hang up
1- یک مکالمه تلفنی را قطع کردن ۲- لباسی را آویزان کردن

Have on
پوشیدن
===========
K
Keep out (of)
وارد نشدن

Keep up (with)*
در یک موقعیت یا سطح ماندن

Kick out (of)
کسی را وادار به ترک محلی کردن
===========
L
Look after*
مراقبت کردن

Look into*
تحقیق کردن

Look out (for)*
مراقب بودن

Look over
مرور یا کنترل کردن

Look up
در یک کتاب مرجع به دنبال اطلاعات گشتن
===========
M
Make up
1- ساختن ۲- کار قدیم را انجام دادن

===========
N
Name after
اسم کسی را برای بچه انتخاب کردن

===========
P
Pass away*
مردن

Pass out
1- توزیع کردن ۲- بیهوش شدن

Pick out
انتخاب کردن

Pick up
1- کسی را از محلی برداشتن ۲- دست کسی را گرفتن

Point out
توجه کسی را جلب کردن

Put away
چیزی را در جایی خاص به کناری گذاشتن

Put back
به موقعیت قبلی باز گشتن

Put off
به تعویق انداختن

Put on
پوشیدن

Put out
سیگار یا آتش را خاموش کردن

Put up with*
تاب آوردن، تحمل کردن

===========
R
Run into
اتفاقی با کسی برخوردن

Run across
اتفاقی یافتن

Run out (of)
تمام شدن مایحتاج

===========
S
Show up*
ظاهر شدن و مطرح شدن

Shut off
یک ماشین، وسیله یا لامپ را از کار نگاه داشتن
===========

T
Take after*
به فردی شبیه بودن

Take off
1- در آودن لباس ۲- به مسافرت رفتن ۳- (هواپیما) بلند شدن از زمین

Take out
1- کسی رابیرون بردن ۲- حذف کردن

Take over
کنترل چیزی را بدست گرفتن

Take up
یک فعالیت جدید را شروع کردن

Tear down
خراب کردن و با خاک یکسان کردن

Tear up
به اجزاء کوچکتر تقسیم کردن

Think over
در نظر گرفتن

Throw away
دور ریختن و خلاص شدن

Throw out
دور ریختن

Throw up
استفراغ کردن

Try on
پرو کردن لباس

Turn down
درجه چیزی را کم کردن

Turn in
1- تحویل پروژه درسی ۲- به رختخواب رفتن

Turn off
خاموش کردن یک ماشین یا لامپ

Turn on
روشن کردن ماشین یا لامپ

Turn out
چراغ را خاموش کردن

Turn up
تشدید کردن، زیاد کردن

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...