انگلیسی مثل آب خوردن

لوازم آرایشی در زبان انگلیسی

Eyebrow pencil
مداد ابرو
Eye shadow
سایه چشم
Base / Foundation 
کرم سفیدکننده یا همون کرم هایی که قبل از آرایش استفاده می کنند.
Blusher / Rouge
سایه گونه
Lipstick
رژ لب
Mascara
ریمل
Nail polisher
لاک ناخن
.......................................................................................
Nail clippers 
ناخن گیر
Nail file
سوهان ناخن
.......................................................................................
Shaving gel
ژل اصلاح صورت
Shaving foam
کف اصلاح صورت
Aftershave
نرم کننده ی بعد از اصلاح صورت
Razor 
ژیلت
Razor blade
تیغ اصلاح صورت
Conditioner
نرم کننده ی مو
Tweezers 
موچین
Mirror 
آینه
.....................................................................................
Hair spray 
اسپری مو
Hair wax
واکس مو
Roller
بیگودی
Hair color
رنگ مو