انگلیسی مثل آب خوردن

لغات مربوط به زمستان

winter
زمستان
.
boots
چکمه
.
chimney
دودکش
.
cloud
ابر
.
snow
برف
.
snowman
آدم برفی
.
snowflake
برف ریزه
.
storm
توفان
.
weather
آب و هوا
.
wind
باد
.
coat
کت
.
jacket
ژاکت
.
mitten
دستکش
.
scarf
شال گردن، روسری
.
ski
اسکی
.
ice skate
اسکیت روی یخ
.
cocoon
پیله کرم ابریشم
.
cold
سرد
.
December
ماه دسامبر
.
February
ماه فوریه
.
evergreen
همیشه بهار
.
fireplace
بخاری
.
hail
تگرگ
.
ice
یخ
.
iceberg
توده یخ شناور
.
sleet
بوران، تگرگ ریز
.
year
سال
.
New Year
سال نو
.
holiday
تعطیلات