انگلیسی مثل آب خوردن
کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آن...

کاربرد درست و تفاوت های بین Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir در انگلیسی

کاربرد درست و تفاوت های بین Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir در انگلیسی 👧🏻Missبرای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند!تلفظ: میس.👩🏻Mrs برا...

فرق بین Immigrate و emigrate در انگلیسی چیست؟

در انگلیسی چه موقع از Immigrate یا emigrate استفاده کنیم؟ When someone leaves a country, they emigrate.👈پس مهاجرت كردن ازجایی میشه:emigrateمثال:My great-g...

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی فعل Make به معنای تولید کردن و خلق کردن در انگلیسی به کار می رود،در حالیکه فعل Do...

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید! Exactly!دقیقا"!.That's true!درسته!.You're right!حق با توست!....

در پاسخ به How are you در انگلیسی خلاقیت داشته باشید!

عبارت ها و جملات و اصطلاحات برای داشتن خلاقیت در پاسخ به How are you در انگلیسی.یکی از ساده ترین سوالهایی که در طول روز از ما پرسیده میشهHow are you است و م...

کلمات در هر زبانی و بخوص در انگلیسی دارای قدرت اند!! مراقب باشید!!

کلمات در هر زبانی و بخوص در انگلیسی دارای قدرت و انرژی ند!! مراقب باشید چطور از کلمات و عبارت ها در بیان و صحبت کردن خود استفاده میکنید:وقتی میخواهید در مورد دیگران، به خصوص بچه ها صحبت کنید ...

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی 🇬🇧🇺🇸 What’s that smell?این چه بویست؟.Can you smell something burning?بوی سوختنی حس می کنی؟....

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی.pimpleجوش/ جوش درآوردن.Acneجوش صورت و پوست،غرور جوانى.blackhead...

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God در انگلیسی

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God  در انگلیسی 🇺🇸🇬🇧  .این هم یکی از اشتباهات رایج در بین زبان آموزان.هر دو عبارت درست اند ولی معنای هر کدام متفاوت استThank God...

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسیTalking About Health and Illness in English .Asking about health...

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی Good for you.خوش بحال توFry an egg for me.یک تخ...

زبان

 • چند تا از اصطلاحات انگليسی با ترجمه فارسی

  چند تا از اصطلاحات انگليسی با ترجمه فارسی

  You`re wet behind the ears.
  هنوز بچه ای!

  He`s as green as grass.
  دهانش بوی شیر میدهد.!

  It`s the thin edge of the wedge.
  هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه)

  I am with you.
  هوا تو دارم.

  I got panicky.
  هول شدم!

  East or west,home is best.
  هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه.

  He was orphaned.
  یتیم شد.

  Come on!shake a leg!
  یالا!تکونی به خودت بده!

  Once and for all.
  یکبار برای همیشه.

  I was taken aback.
  یکه خوردم.

  We are of the same mind.
  هم عقیده هستیم.

  He is a handy man.
  همه فن حریف است.

  As you wish.
  هرطور میل شماست.

  As you think proper .
  هرطور صلاح بدانید

  There is measure in all things.
  هر چیزی حدی داره.

  He broke his word/promise.
  زیر قول خود زد.

  Button your lip.
  زیپ دهانت را بکش.!!

 • کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی

  کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی
  .
  pimple
  جوش/ جوش درآوردن
  .
  Acne
  جوش صورت و پوست،غرور جوانى
  .
  blackhead
  جوش سر سیاه
  .
  pop a pimple
  ترکاندن یک جوش
  .
  zit
  جوش قرمز و بزرگ که معمولا" دردناک است
  .
  whitehead
  جوش سر سفید
  .
  Comedone
  عبارتی دیگر برای جوش سرسفید یا سیاه
  .
  Papule
  جوش معمولا" رنگ پوست
  .
  Pustule
  جوش ریزسرسفید
  .
  leave your pimples alone to heal
  جوشهات رو بیخیال شو تا خوب بشند/ التیام پیدا کنند
  .
  I want to get rid of these damn pimples
  میخوام از شر این جوشها راحت شم
  .
  ?To pop that pimple or not to pop that pimple
  جوش ترکاندن یا نترکاندن؟

  What is the proper way to pop a pimple?
  راه درست جوش ترکاندن/ بیرون آوردن چیست؟